JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PELESENAN JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PELESENAN

Undang-undang

AKTA, ENAKMEN DAN UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIKUATKUASAKAN

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

AKTA

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 3. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
 4. Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985
 5. Akta Pelajaran 1961 dan Peraturan-Peraturan (Am) Sekolah 1950
 6. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984
 7. Akta Pusat Jagaan 1993

UNDANG-UNDANG KECIL

 1. Undang-Undang Kecil (Rumah-Rumah Sembelih) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 1979
 2. Undang-Undang Kecil (Pengimpotan Daging) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 1977
 3. Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980
 4. Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Pindaan), 1997

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

AKTA

 1. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976

UNDANG-UNDANG KECIL

 1. Undang-Undang Kecil MPPP Kebersihan dan Keselamatan 1980
 2. Undang-Undang Kecil MPPP Pasar 1980
 3. Undang-Undang Kecil MPPP Tandas Awam 1993

BAHAGIAN PERLESENAN

AKTA

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
 2. Akta Makanan 1983
 3. Akta Parit, Jalan Dan Bangunan 1974
 4. Peraturan-Peraturan Makanan 1985
 5. Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 1988

UNDANG-UNDANG KECIL

Bahagian Tred, Industri & Establisymen Makanan

 1. Undang-Undang Kecil Establishymen Makanan MPPP 1991
 2. Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan & Perindustrian MPPP 1991
 3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan 1983
 4. Undang-Undang Kecil Memelihara Khinzir 1987
 5. Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian 1988
 6. Undang-Undang Kecil Rumah Urut 1980
 7. The Rural Board, Penang, Cattleshed By-Law 1951
 8. The City of Georgetown, Penang (Cattle) By-Laws 1968
 9. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) MPPP 1977
 10. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

PERATURAN-PERATURAN

 1. Peraturan - Peraturan Makanan 1985
 2. Peraturan - Peraturan Makanan (Pindaan 1988)
 3. Peraturan - Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993
 4. Peraturan Hiburan dan Tempat Hiburan Awam 2000

Bahagian Iklan, Hiburan & Garaj

 1. Municipality of Georgetown, By-Law With Respect to Places of Public Entertainment 1947.
 2. The Rural Board, Penang, Places of Public Entertainment By-Law 1949
 3. Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000
 4. Penang Municipal (Garages) Bylaws 1952
 5. Undang-Undang Kecil Majlis Daerah Luar Bandar (Merbahaya, "Unhealthy" atau Menjanggal dan Garaj) 1962
 6. Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1998. Peraturan-Peraturan Hiburan (Pulau Pinang) 2000.

Bahagian Kenderaan-Kenderaan Tanpa Motor

 1. Penang Municipal Trishaw By-Laws 1948
 2. Penang Municipal Council (Hand carts) By-Laws 1979
 3. Penang Municipal Tricycle By-Laws 1953
 4. Undang-undang Kecil (untuk Pelesenan Pemandu Gadi Lembu) 1918

Bahagian Anjing

 1. Undang-Undang Kecil (Anjing-Anjing) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 1977

Bahagian Perniagaan Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja-Penjaja 1979
 2. Undang-Undang Kecil Pasar 1980
 3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan 1983

Pages: 1  2  3  4  5  6