MENU

JUN 2016

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

JUN

JUN (%)

1

Bil-bil cukai

Bil-bil cukai taksiran akan disediakan dan disampaikan
melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua 
(2) kali setahun, iaitu 10 Januari dan 10 Julai.

199,792

100%

2

Perkhidmatan Kaunter Kasyer

Masa menunggu untuk membayar bil-bil di kaunter kasyer adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi masa sibuk dan sepuluh (10) minit bagi masa kurang sibuk.

25,184

100%

3

Permohonan Pelan-pelan Bangunan Mudah

Permohonan untuk kelulusan Pelan-pelan Bangunan Mudah (‘On The Spot Approval') akan diproses secara serta-merta dan keputusan akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

-

-

4

Permohonan Pelan Bangunan

Permohonan Pelan Bangunan bagi kaedah Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi, Pelaburan Asing dan Projek Kerajaan akan diproses dalam tempoh Tiga puluh tujuh (37) hari.

86

83.72%

 

5

Permohonan Pelan-Pelan Kejuruteraan

Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Parit dan Jalan, Pelan Lampu Jalan dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap dan teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

Perakuan Pelan Parit & Jalan (80 hari)
Perakuan Pelan Lampu Jalan (80 hari)
Perakuan Pelan Kerja Tanah (80 hari)

 

 

 

 

 

3
-
4

 

 

 

 

100%
-
100%

6

Permohonan Permit   Menggali Jalan

Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

5

100%

7

Permohonan Kebenaran Merancang

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak atau berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh 108 hari.

27

25.92%

8

Permohonan Pelan Lanskap

Permohonan untuk kelulusan Pelan Lanskap yang dikemukakan kepada Jawatankuasa One Stop Centre (OSC) akan diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

1

100%

9

Taksiran Harta

Semua harta akan siap ditaksirkan dari tarikh penerimaan notis dalam tempoh enam (6) bulan.

960

100%

10

Carian Dan Pertanyaan Mengenai Cukai Taksiran

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

2,602

100%

11

Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit

Tindakan-tindakan untuk tujuan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang berkesan akan dijalankan lima (5) hari seminggu.

59

100%

12

Proses Penyembelihan Haiwan dan Pemeriksaan Daging

Semua proses penyembelihan haiwan dan pemeriksaan daging di Rumah Sembelih Majlis akan dijalankan dalam tempoh dua (2) jam.
Khinzir
Lembu
Kambing

5,799
107
76

100%
100%
100%